Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

● Deliryum

● Anksiyete Bozuklukları

● Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu

● İnternet Bağımlılığı

● Manik Depresif Bozukluk

● Panik Bozukluk

● Özgül Fobi

● Travma Sonrası Stres Bozukluğu

● Aile İçi İletişim Sorunları

● Psikotik Bozukluklar

● Hipokondriazis

● Konuşma Bozuklukları

● Sosyal Fobi

● Uyku Bozukluğu

● Somatizasyon Bozukluğu

● Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

● Alkol Bağımlılığı

● Yeme Bozuklukları

● Majör Depresif Bozukluk

● Öfke Kontrol Bozukluğu

● Dikkat Eksikliği

● Madde Bağımlılığı

● Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

● Somatoform Bozukluk

● Dürtü Kontrol Bozukluğu

● İlişki Problemleri

● Konversiyon Bozukluğu

● Distimik Bozukluk

● Evlilik Sorunları

● Kişilik Bozuklukları

● Uyurgezerlik (Somnambulizm)

● Duygu Durum Bozukluğu

 Tedavilerinin yanı sıra;

● Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Yaşam herkes için benzer gelişimsel dönemlerden oluşan, aynı zamanda farklı tecrübelerin deneyimlendiği bir süreçtir. Bu deneyimleme sürecinde fizyolojik, psikolojik, duygusal, bilişsel ve davranışsal özelliklerin en hızlı gelişip değiştiği dönemler ise gelecek dönemlere de ışık tutacak olan çocukluk ve ergenlik dönemleridir. Anne Babalar olarak bizler çocuklarımızda ve gençlerimizde meydana gelen değişimlere yetişmekte, uyum sağlamakta zaman zaman zorluklar yaşamaktayız.  Çıkabilecek problemler karşısında yetersizlik hissetmekteyiz.  Pek çok problemin bu dönemlerin gelişimsel özelliklerini ve ihtiyaçlarını yeterince bilmemekten ve doğru iletişim yöntemlerini kullanmamaktan ortaya çıktığını anlayamamaktayız. Sürekli gelişen ve değişen dünyada gerçekleştirdiğimiz anne baba tutumlarımız sorunları çözmekte yetersiz kalmakta, bu durum biz ebeveynleri kaygı ve endişeye sürükleyebilmektedir. Bu bağlamda hastanemizde alanında uzman ve deneyimli psikiyatristlerimizle, anne-baba tutumlarını merkez alarak çocuk ve ergenlerin ihtiyaçlarını anlama, aktarma ve sorun çözme süreçlerinin sağlıklı bir ortamda yürütülmesi amacıyla yanınızdayız.

● Akran İlişki Sorunları

o Ergenlik Dönemi Sorunları

o Ebeveyn Danışmanlığı

● Sınav Kaygısı

o Anne-Baba-Çocuk İletişim Sorunları

o Ders Çalışma Sorunları-Motivasyon Eksikliği

o Tuvalet Eğitimi ve Sorunları

o Çocukluk Çağı Korkuları

o Okula Uyum Sorunları

o Çekingenlik ve Utangaçlık

● Çift & Evlilik & Aile Danışmanlığı ve Terapisi

Birçok kişi için ilişkilerde yaşanan  mutluluk, hayatının en önemli değeridir. Yaşanan problemler kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları açısından son derece önemlidir, bu problemler yıkıcı etkilere de sebep olabilir. Çift, evlilik ve aile danışmanlığı ve terapisi alanında birçok konuda danışanlarımıza destek vermekteyiz.

● Cinsel Sağlık Danışmanlığı ve Cinsel Terapi

Cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli psikiyatristlerimiz tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan bir tür kognitif davranış tedavisidir. Cinsel terapiye başvuran kişinin, cinsel eşi varsa tedaviye cinsel eşi ile başvurması önerilir. Bu durum tedavinin başarısını artırır. Özellikle her iki partnerle ayrı ayrı görüşülerek cinsel öykü ve cinsel sorun öyküsü alınır. Sorunun alanı belirlendikten sonra tedavi hedefleri çiftle beraber saptanır. Görüşmelerin sıklığı, süresi ve temel ilkeleri belirlenir. Cinsel bölgelerin anatomisi ve fizyolojisi, cinsel yanıtların işleyişi, yanlış cinsel inanışlar, cinsellik kavramı anlatılır. Daha sonra çeşitli ev ödevleri verilerek cinsel terapi uygulanır.

● Cinsel İstek Bozuklukları

o Cinsel istekte azalma (hipoaktif cinsel istek) bozukluğu

o Cinsellikten tiksinme bozukluğu

● Cinsel Uyarılma Bozuklukları

o Kadında cinsel uyarılma bozukluğu

o Erkekte sertleşme bozukluğu

● Orgazmla İlgili Bozukluklar

o Kadında orgazm bozukluğu

o Erkekte orgazm bozukluğu

o Erken Boşalma 

o Geç boşalma

● Cinsel Ağrı Bozuklukları

o Disparoni (Cinsel ilişkide ağrı duyma)

o Vajinusmus

● Parafililer (Cinsel Sapkınlıklar)

● Cinsel Yönelim, Cinsel Kimlikle İlgili Sorunlar

● Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bireyler yaşamın gereği olarak sürekli değişen ve gelişen roller üstlenmektedirler. Zaman zaman üstlendiğimiz roller, çevresel koşullar, içsel çatışmalar bizleri bunaltmakta, çaresiz hissettirmektedir. Keyifle yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz pek çok şeyin uzakta kaldığını, bir daha geri gelmeyeceğini düşünebiliriz. Sorunlarla eskisi gibi baş edememek, sorunları çözebilecek yeterlilikte hissetmemek, daha önce aidiyet hissettiğimiz evimizde, işimizde, arkadaş çevremizde mutlu ve uyumlu hissetmemek artık psikolojik yardım almamız gerektiğini gösteren işaretlerden bazılarıdır. Hastanemizde bireysel psikoterapi hizmeti de verilmektedir.

Formu Doldurun Sizi Arayalım.