Kurumsal

Vizyon

İnsan sağlığını ve memnuniyetinin ön planda tutarak güvenilir, kaliteli ve şeffaf hizmet anlayışı ile insanların tercih ettikleri ilk adres, sağlık çalışanlarının kariyer hedeflerinin merkezinde referans gösterilen bir kurum olmak.

Misyon

Hasta ve hasta yakını memnuniyeti odaklı, çalışanlarının haklarına saygılı, insan hayatını her şeyden fazla önemseyerek hayatlara güzel dokunuşlar yaparak insan mutluluğunu hedefleyen, tıbbın tüm alanlarındaki değişimleri takip ederek bu değişime ayak uyduran, sağlık sektörünün ihtiyaçlarını gören ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekçi politikalar ile büyümeyi hedefleyen sağlık kuruluşu olmak.

Kalite Politikamız

Misyon, vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda, hastanın ve yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, hasta bakımı ve yönetim standartlarında sürekli iyileşmeyi sağlamak, hastalara saygın, temiz, güvenilir bir ortamda yüksek kalitede hizmet vermek ve hastaların hayat kalitesini arttırmaktır.

Sağlık Politikası

İnsan sağlığını koruma ve geliştirme görevini nitelikli, çağdaş, bilimsel esaslar çerçevesinde yerine getirmeyi en önemli ilke olarak kabul eder.

Güvenlik & Memnuniyet Politikası

Bu görevi yerine getirirken hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde gerçekleştirmeyi hedef alır.

Temel Değerlerimiz

Güvenilirlik: Yurt içi ve dışında güvenilir ve itibarlı bir hastane olmak.

Hastalar ile ilişkiler: Tüm hastalarının haklarının korunmasında eşit ve adil olmak.

Şeffaflık: Sağlıkta sunulan hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler konusunda açık ve net olarak kamuyu aydınlatmak.

Sosyal Sorumluluk: Hastanemiz, toplumsal yarara ve çevreye saygıyı içeren projelere destek sağlamaktadır.

Koşulsuz Hasta Memnuniyeti: Hasta memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli ve güvenli hizmet vermek.

Değişime Açıklık: Değişime ve gelişime açık ve istekli olmak.

İş Ahlakı ve Etik Değerler: Yapılan iş ve işlemlerde ahlaki değerlere önem vermek, etik davranmak

Katılımcılık: Yönetim ve karar alma süreçlerinde katılımcılık anlayışına uygun hareket etmek, etkin ekip ruhuna inanmak, her boyutta iletişime açık olmaktır.

Stratejik Hedeflerimiz

● Sektörde akla gelen ilk isim olmak,

● Büyümeyi sağlayacak, rekabet gücünü artıracak, personel ve özkaynak yapısına sahip olmak,

● Pazarlama fonksiyonunu etkin kılmak,

● Hasta güvenliğinin ön planda tutarak hasta sayımızı artırmak,

● Kaliteli ürün ve hizmetler geliştirerek uygulamaya koymak,

● Teknolojiye ve araştırma geliştirme faaliyetlerine yatırım yaparak sürekli yenilenmek,

● İnsana yatırım yaparak personel kalitesini ve motivasyonu artırmak, iş tatmini sağlamak,

Formu Doldurun Sizi Arayalım.